Traditionella och innovativa byggsystem

Standardmodeller

Dreamhouse UAB standardmodeller av korsvirkeshus visas nedan.

Notera: alla standardmodeller kan anpassas efter kundernas önskemål.