Traditionella och innovativa byggsystem

Konstruktionsritningar

Hem Våra hus Traditionella korsvirkeshus Konstruktionsritningar

Nedan återfinns ett antal konstruktionsritningar för korsvirkeshus.

Ytterväggar

Outer fachwerk wall

Fönster i ytterväggar

Window at fachwerk wall