Traditionella och innovativa byggsystem

Konstruktionsritningar

Hem Våra hus Solida ramfackshus Konstruktionsritningar

Nedan visa ett antal konstruktionsritningar på solida ramfackshus.

Ytterväggar

Outer frame wall

Fönster i ytterväggar

Window at outer frame wall