Traditionella och innovativa byggsystem

RockTorv taksystem

RockTorv - snabbt och enkelt att montera

RockTorv är ett innovativt taksystem framtaget av Rockwool. Skillnaden mellan det traditionella sättet att montera ett grästak är att med, RockTorv behövs det inga takstolar eller luftspalt.

På grund av detta är monteringen av RockTorv mycket snabbare och enklare att lägga. Det är enbart 4 monteringssteg, som visas nedan.

RockTorv taksystem

Kunder som väljer RockTorv taksystem kan spara byggtid och minska kostnaderna i slutändan.

RockTorv fungerar!

Vårt företag har gjort en värmefotografering och resultatet var mer än tillfredställande. Fotografierna bekräftar att RockTorv verkligen fungerar.

 Thermo vision photo

RockTorv i våra byggnader

Nedan visas ett antal bilder på RockTorv i våra byggnader.

 Edge boards installed  Waterproofing layer just installed  RockTorv® insulation plates in place