Traditionella och innovativa byggsystem

Krav för skisser

Minimum krav för dina skisser är:

  • skisserna bör vara skalenliga
  • byggytan (utvändiga mått)
  • ange mått på fönster och dörrar
  • ange höjdmått på genomskärningsskissen

Exempel på skisser

Urvalet av de skisser som uppfyller de minimikrav som anges nedan.

Bottenvåning
Övervåning
Genomskärning